Disclaimer

Op deze website verschaft de Nederlandse Endometriose Kliniek (™) uitsluitend informatie, géén medisch advies. Voor advies dient u zich altijd (eerst) tot uw arts te wenden. Deze kan u eventueel naar ons, of andere specialisten van keuze verwijzen. De ontwikkelingen op ons vakgebied gaan snel. Wij streven er vanzelfsprekend naar de verschafte informatie actueel te houden, maar u kunt er niet vanuit gaan dat deze website steeds helemaal bij is. Ook kunnen er onverhoopt fouten insluipen. De informatie kan elk moment wijzigen, al dan niet vanwege nieuwe inzichten of correctie. Onze zienswijzen kunnen ook afwijken van die van andere artsen. Kortom: u kunt niet alleen op de inhoud van deze website afgaan. In geval onze website verwijst, of links bevat naar websites van anderen, zijn wij voor de inhoud van die andere websites niet verantwoordelijk. Wij stellen het op prijs wanneer u ons per e-mail attendeert op (vermeende) fouten of manco’s op onze website.